İş hayatında başarı

Daha önce başarılı bir iş alanı kurmak üzerine bir yazı yazmıştım, bu yazıdaki yaklaşımımın kurumsal iş hayatındaki çalışanlara kariyer yolunda ışık tutabileceğini düşünüyorum…

Yazı şöyleydi;

“Biraz düşündüğümde yeni bir iş alanı geliştirirken şu süreçler çıkıyor ortaya, bir işin tamamlanmasını %100’lük bir süreç olarak kabul edersek ;

  1. “İş”  fikrini yaratmak ve olgunlaştırmak: %40
  2. Ürünü teknik olarak geliştirip ortaya çıkarmak: %20
  3. Ürünü pazarlamak ve satmak: %40

Bunlardan birinci maddeyi herkesin yapabileceğini düşünmüyorum, bu alanda mükemmelliğin kişilerin  kişisel yetenekleriyle doğru orantılı olarak arttığı kanısındayım. Ancak bu konuda yetenekleri sınırlı olan birisi “ürün pazarlama ve satma” yüzdesini ilişkileri – networking- vasıtasıyla  %70-80 e çekerek açığını kapatabilir. Ürünü teknik olarak geliştirip ortaya çıkarmak ise en basit olanıdır bunu genelde yapacak birileri mutlaka bulunur.

Üzerine düşülmesi gereken; “ürünü pazarlamak ve satmak” becerimizi yani networking i olabildiğince yukarı çekmek, ya da yarattığımız iş fikrini öyle mükemmel tasarlamak ki ürün kendi kendini satsın.”

Kurumsal iş yaşamındaki bir çok kişi yukarıda bahsettiğim üç maddeyi farkında olarak veya olmadan, belirli ağırlıklarla gerçekleştirmekte. Bence doğru denge kurumsal bir ortamda çalışıyor dahi olsanız, kendi işinizi yapıyor gibi farklılık yaratabilecek bir iş alanı yaratabilmekte (madde 1) ve/veya kurum içindeki networking i çok yüksek tutabilmekte (madde 3) . Bu konulara yeteri kadar önemi veren kişilerin kariyerinde daha hızlı ilerlediğini gözlemliyorum. En fazla yapılan yanlış ise yalnızca işin kendisini yapmaya (madde2) harcanan çok fazla zaman ve çaba… Emin olun kurmaya çalıştığınız iş alanı gerçekten farklılık yaratmıyor ve networking i dikkate almıyorsanız, üzgünüm ama, biri beni görsün/duysun çabalarınız  büyük bir oranda boşa gidecektir…