Telekom değer zinciri

       Telekomünikasyon dünyasının büyük resmini çizmek istediğimde aşağıdaki gibi bir görüntü ortaya çıktı;

          Değer zinciri yaklaşımının doğası gereği her halkanın büyük resimde bir anlamı olmalı ancak birçok durumda bu halkanların anlam ağırlıkları eşit olmayabiliyor. Telekomünikasyon dünyasında karşılaştığımız durum buna çok iyi bir örnek teşkil ediyor.

          Telekom sektörü gelişmeye devam ettikçe değer zincirinin başında bulunan Terminal ve sonunda bulunan İçerik halkaları Toplam Çözüm’ün en değerli yapı taşları haline geliyor. Kısaca çözümün müşterideki değerini %80-90 oranında belirleyen bu iki halka olmaya başlıyor. O nedenle günümüzde Erişim ve Servis arasına sıkışmış Telekom operatörleri Terminal ve İçerik yönlerine genişlemeye çalışırken, Terminal sağlayıcılar Erişim ve Servis tarafına doğru ilerleyip değer zincirindeki ağırlıklarını artırma amacındalar. Böylelikle müşterileriyle sadece terminal alımı esnasındaki kısa süreli iletişim yerine servisler vasıtasıyla sürekli iletişim kurup yukarı/çapraz satış fırsatlarını kolluyorlar

          Gelelim İçerik Sağlayıcı’ lara;  kendilerine bu  bu zincirin en “tok satıcı” üyeleri diyebiliriz, eninde sonunda her içeriğin bir alıcısı mutlaka vardır, bu durum da tok satıcı olmaya yeterlidir, sizce de öyle değil mi? Örneğin; hangimiz Örümcek Adam filmini izledim o nedenle Terminatör filmini izlemeye ihtiyacım yok diyebilir, konu ihtiyaç değildir çünkü eğlencedir o nedenle konu  nicelikten ziyade nitelik önemlidir… Peki ya ihtiyaç ; Turkcell/Avea/Vodafone hattım var ikinci bir hattı neden alayım ya da iPhone telefonum var yeni bir cihaz almama gerek yok gibi söylemlerde gizlidir. Bu durumda değer zincirinin en “değerli” üyesi İçerik için “Content is the King” demek yanlış olmaz sanırım…

          Peki tüm bu halkalardan en iyi karışımı yaptık ve inci gibi yanyana dizip en mükemmel çözümü oluşturduk, sizce işlem tamam mı? Hayat kimya denklemlerinde varsayılan NŞA ortamı gibi olsa idi bu soruya “evet” denebilirdi ancak ne yazık ki öyle değil,  bu denklemin sonucunu en dramatik şekilde değiştirebilecek etken ; Regülasyonlar‘dır. Regülasyonlar üzerine çok laf söylemeye gerek yok, matemetiksel olarak aşağıda verdiğim denklem Regülasyon uygulamalarının sonucu ne kadar değiştirdiğini anlamak için yeterlidir diye düşünüyorum. Belkide söylenmesi  gereken en önemli şey Regülasyonlar tüketicilerin daha kaliteli hizmet almasını ve ülke kaynaklarının verimli kullanılmasını gözetmek için vardır …

Sektörün kurallarına çok fazla müdahele = iş alanının kısırlaşması,  çok az müdahale = kaos ve/veya  tekelleşme  ye neden olur. O nedenle, pazar gelişimine engel olmadan, tüketici çıkarlarının ve ülke kaynaklarının verimli kullanımını gözetmenin zor ve direkt sonuca etkiyen bir iş olduğunu düşünüyorum…