şirketlerin kaderini çalışanları belirler

Aslında şimdiye kadar söylediğim bir çok şekilde de deneyimlediğim bir durum bu; şirketler kimlik olarak içini dolduran çalışanların ruhunu sergilerler. Bir şirket, o şirkette çalışanlar kadar zeki, o çalışanların hayal dünyasının el verdiği  kadar fırsatlara yakın ve yine o çalışanların vizyonları kadar da sektörde kalıcı olabilir.

O nedenledir ki üst yönetim ekiplerinin belirlediği stratejiler sadece o şirketteki çalışanların ve dolayısıyla ortak kültürün izin verdiği kadar hayata geçebilir, özellikle de içinde bulunduğunuz rekabet ortamında yeni stratejilerle şirketinizi tamemen farklı bir rotaya çevirmeniz gerekiyorsa… Çünkü böyle bir değişimde yeni bir kültür yaratmak ve bu yeni kültüre çalışanları adapte edecek liderler bulmak işin en zor ve genellikle de en göz ardı edilen adımlarıdır…